AKKA- platta

08.04.2021

AKKA-systemet är ett unikt och internationellt ledande förflyttningshjälpmedel som stimulerar delaktighet, kommunikation, kognitiv, social och emotionell förmåga samt ökad självständighet för människor med neuorologiska funktionshinder sedan 1993.

https://jcmelektronik.se/sida/om-jcm