Instanser


SPSM

05.04.2021

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Skolverket har ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.
Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola....

BarnGastro

26.03.2021

Gastro utreder och behandlar barn och ungdomar med sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen.
Till Gastro kan man också vända sig med barn med uppfödningsproblematik som kräver särskild typ av uppfödning t ex att näringen måste ges direkt till tarmen eller i blodet.
Gastro startar en utredning av mag-tarmsjukdomar som ibland kräver en hel del...

Syncentral

25.03.2021

Om synen är dålig eller du som förälder misstänker synnedsättning på ditt barn så kontakta ditt barns läkare. Har barnet så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning, har svårigheter att orientera och förflytta sig med synens hjälp eller har svårigheter i det dagliga livet? Då kan du be en ögonläkare...

I Stockholm finns ett sinnecenter för funktionshindrade barn. En av avdelningarna heter Korallen och är en behandlande verksamhet för barn 0-12 år. De erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.

Habiliteringen (HAB som det också kallas) finns nära barnet/familjen. Det är väldigt olika för olika regioner hur Habiliteringen jobbar.

Om ditt barn är odiagnostiserad så kan Klinisk genetik hjälpa till.

Dietist

16.03.2021

Du blir remitterad av en läkare för att få träffa en dietist. Hos dietisten kommer ni gå igenom barnets näringsupptag, hur barnet äter, rör sig samt annan viktig fakta. Dietisten kan sedan skriva recept på näringsdrycker så uthämtningen på Apoteket blir smidigare och billigare.

Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge habilitering för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta till personer i alla åldrar med olika grader av hörselnedsättning, personer som har tinnitus och/eller är ljudkänsliga, samt till personer med dövblindhet. Hörselhabiliteringens insatser syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar att...

Hjälpmedelcentralen hjälper till med några av ditt barns hjälpmedel. Här kan man prova ut rullstol, gåstol, säng etc. För att få hjälp av HMC måste en remiss komma från HAB och på besöket kommer någon från Habiliteringen att delta.

Ortoped

16.03.2021

Ortopedtekniska center (te.x. Olmed i Stockholm) tar emot personer som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. De tar både emot dig med remiss och utan remiss. Remiss kan du få från exempelvis Habiliteringen.