Insatser som går via kommun och FK


Tandvård

26.03.2021

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Kontaktdagar

26.03.2021

"Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.

Färdtjänst

25.03.2021

Du kan ansöka om färdtjänst för ditt barn om barnet har en funktionsnedsättning som gör att hen har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Funktionsnedsättningen ska bestå mer än i tre månader.

"För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning och barnet behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan ni beviljas ledsagning.

Du som har ett barn med funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning. För att ansöka om det, kontakta Försäkringskassan.

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stödet från en avlösare kan frigöra tid för er själva/familjen. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg. Avlösningen bygger på din och din...

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva ditt liv på dina villkor. Så självständigt som möjligt. Du kan själv leta upp ett assistansbolag och ta...

Bilstöd

16.03.2021

Du kan få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta sig eller åka kollektivt tillsammans med dig. Bilstödet består av flera olika bidrag för att du ska kunna köpa eller anpassa en bil efter barnets behov. Se gärna:...

Samhället kan hjälpa till med en bostadsanpassning för ditt barn. Habiliteringen blir inkopplad och någon av deras anställda kan bedöma ifall en bostadsanpassning är lämplig. Habiliteringen skickar sedan beställningen till utföraren.