Insatser som går via kommun och FK


Kontaktdagar

26.03.2021

"Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.

Tandvård

26.03.2021

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Färdtjänst

25.03.2021

Du kan ansöka om färdtjänst för ditt barn om barnet har en funktionsnedsättning som gör att hen har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Funktionsnedsättningen ska bestå mer än i tre månader.

"För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Om du har ett barn med funktionsnedsättning och barnet behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan ni beviljas ledsagning.

Du som har ett barn med funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning. För att ansöka om det, kontakta Försäkringskassan.

Korttidsboende

16.03.2021

Ett korttidsboende kan ibland bli aktuellt om familjen önskar avlastning/återhämtning ifrån den vanliga livssituationen. Vanligaste är att man ansöker om en helg i månaden alternativt varannan helg. På ett korttidsboende/korttidsvistelse sover barnet över tillsammans med andra barn med funktionshinder. Barnet blir erbjuden ett eget rum. Vissa...

"Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Bilstöd

16.03.2021

Du kan få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta sig eller åka kollektivt tillsammans med dig. Bilstödet består av flera olika bidrag för att du ska kunna köpa eller anpassa en bil efter barnets behov. Se gärna:...

Samhället kan hjälpa till med en bostadsanpassning för ditt barn. Habiliteringen blir inkopplad och någon av deras anställda kan bedöma ifall en bostadsanpassning är lämplig. Habiliteringen skickar sedan beställningen till utföraren.