Hjälpmedel


Mollii suit

16.02.2022

Mer specifikt använder dräkten en fysiologisk reflexmekanism som kallas reciprok inhibering: Genom att skicka en elektrisk signal till en antagonistisk muskel slappnar den spastiska muskeln sedan av. Denna neuromodulerande stimulering är icke-invasiv och icke-farmakologisk och har begränsade biverkningar jämfört med andra kända invasiva eller...

Joëlette

31.08.2021

Joëletten uppfanns 1987 av fransmannen och vandringsguiden Joë Claudel. Joëletten hjälper till på tunga och långa vandringar och löpartävlingar. Den ideella föreningen Glädjeknuff bildades 2013.

Hippocampe

31.08.2021

"Hippocampe är en livsstilsprodukt som flyttar gränser. Den är ett ypperligt semester och fritidshjälpmedel, som ger upplevelse och livskvalitet även till de som inte klarar att ta sig fram för egen maskin. Hippopocampe tål både saltvatten och klor. De breda hjulen gör det bekvämt att ta sig fram på sand."

Fåtölj

27.05.2021

Via HAB så kan barnet få en remiss till hjälpmedelcentralen på en formgjuten fåtölj. På hjälpmedelcentralen måttas fåtöljen utefter barnet. Den stoppas med skumgummi och kläs i velourtyg. Spännen och sele sätts fast och barnet har sedan fått en avslappningsfåtölj som hen sitter säkert i. Om du vill se ett exempel så gå in på tips så finns bild.

AKKA- platta

08.04.2021

AKKA-systemet är ett unikt och internationellt ledande förflyttningshjälpmedel som stimulerar delaktighet, kommunikation, kognitiv, social och emotionell förmåga samt ökad självständighet för människor med neuorologiska funktionshinder sedan 1993.

Hörnstol som ställs på golvet. Abduktionsklossen (klossen som hindrar att barnet skjuts fram) justeras i djupled för att passa barnets sitsdjup. Hörnstolen är utformad för att både små och stora barn att kunna sitta själva vid lek och andra roliga aktiviteter som sker på golvnivå. Man kan sätta fast ett höftbälte och ett bröstbälte med...

Elements body

26.03.2021

"Elements Body är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter och därigenom ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen - (individens förmåga...

Headpod

26.03.2021

Headpod® rekommenderas för barn och ungdomar som inte kan hålla huvudet uppe själva på grund av svag nackmuskulatur (låg muskeltonus).