Hjälpmedelcentralen

16.03.2021

Hjälpmedelcentralen hjälper till med några av ditt barns hjälpmedel. Här kan man prova ut rullstol, gåstol, säng etc. För att få hjälp av HMC måste en remiss komma från HAB och på besöket kommer någon från Habiliteringen att delta.