BarnGastro

26.03.2021

Gastro utreder och behandlar barn och ungdomar med sjukdomar som drabbar mag-tarmkanalen. 
Till Gastro kan man också vända sig  med barn med uppfödningsproblematik som kräver särskild  typ av uppfödning t ex att näringen måste ges direkt till tarmen eller i blodet.
Gastro startar en utredning av mag-tarmsjukdomar som ibland kräver en hel del undersökningar med blod- och vävnadsprovstagning, röntgen och ibland gastroskopi och koloskopi, det vill säga att man med barnet nedsövt undersöker magsäck och tolvfingertarm respektive tjocktarm.