Habiliteringen (HAB)

16.03.2021
https://www.habilitering.se/din-habilitering/for-barn-och-ungdomar/

Habiliteringen (HAB som det också kallas) finns nära barnet/familjen. Det är väldigt olika för olika regioner hur Habiliteringen jobbar.

HAB ger stöd och hjälp i skolan, hemmet, fritid m.m. Habiliteringen är de som skriver remisser för alla hjälpmedel, de justerar/ändrar hjälpmedel och erbjuder även kurser/utbildningar för föräldrar/barnet. 

Habiliteringen kan hjälpa dig och din familj om du till exempel har autism, intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller rörelsenedsättning. De kan också träffa andra som är viktiga för dig, till exempel lärare i skolan.

På habiliteringen jobbar personer som är experter på funktionsnedsättningar. De kan allt möjligt som gör livet hemma och i skolan lättare. Som att hjälpa någon att sova gott, fixa med smarta teknikgrejer eller prata om svåra känslor. 

På HAB jobbar: Arbetsterapeut, Fysioterapeut-sjukgymnast, psykolog, Kurator, Logoped, Special pedagog.

Vad kan habiliteringen hjälpa till med?

Alla behöver hjälp med olika saker. På habiliteringen kan du lära dig mer om din funktionsnedsättning och hur du fungerar. Här kommer några andra exempel på vad du kan lära dig, träna på eller få hjälp med:

  • komma ihåg saker
  • ha koll på tiden
  • hitta roliga fritidsaktiviteter
  • köra rullstol
  • träna kroppen
  • förstå dina egna och andras känslor
  • slappna av
  • sova bättre
  • uttrycka vad du vill
  • få bättre självförtroende