Korttidsboende

16.03.2021

Ett korttidsboende kan ibland bli aktuellt om familjen önskar avlastning/återhämtning ifrån den vanliga livssituationen. Vanligaste är att man ansöker om en helg i månaden alternativt varannan helg. På ett korttidsboende/korttidsvistelse sover barnet över tillsammans med andra barn med funktionshinder. Barnet blir erbjuden ett eget rum. Vissa boenden kan också erbjuda hjälpmedel. 

"Korttidsboende kan beviljas enligt socialtjänstlagen och korttidsvistelse kan beviljas enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.[1]

Rätten till plats på korttidsboende enligt socialtjänstlagen beslutas av biståndshandläggare eller socialsekreterare i kommunen och innebär särskilt boende för en kortare tid. Korttidsboende enligt socialtjänstlagen kan beviljas personer som vårdas av anhöriga i hemmet vilka behöver avlastning, kallat växelvård. På korttidsboende jobbar bland annat undersköterskor.

Korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) beviljas personer som tillhör LSS personkrets. Syftet med insatsen korttidsboende enligt LSS är att anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet och den enskilde ska få miljöombyte och fritid /rekreation." Wikipedia.