Hörselhabiliteringen

16.03.2021

Hörselhabiliteringens uppdrag är att ge habilitering för insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Detta till personer i alla åldrar med olika grader av hörselnedsättning, personer som har tinnitus och/eller är ljudkänsliga, samt till personer med dövblindhet.  Hörselhabiliteringens insatser syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskvalitet och en fungerande kommunikation.

Hörselhabiliteringen hjälper även personer/barn som behöver utökat tecknande utöver TAKK utan hörselnedsättning.