Färdtjänst

25.03.2021

Du kan ansöka om färdtjänst för ditt barn om barnet har en funktionsnedsättning som gör att hen har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Funktionsnedsättningen ska bestå mer än i tre månader.