Bilbarnstol

16.03.2021

Om ditt barn skulle ha svårt att hitta en passande bilbarnstol så kan få hjälp av Vägverket som kan erbjuda några olika varianter. Tillvägagångsättet kan variera i olika regioner. Oftast är det Habiliteringen som hjälper till.