Dietist

16.03.2021

Du blir remitterad av en läkare för att få träffa en dietist. Hos dietisten kommer ni gå igenom barnets näringsupptag, hur barnet äter, rör sig samt annan viktig fakta. Dietisten kan sedan skriva recept på näringsdrycker så uthämtningen på Apoteket blir smidigare och billigare. 

Så här skriver till exempel Dietistmottagningen barn och Ungdom på SÖS: 

"På dietistmottagningen är vårt mål att erbjuda en hög kompetens och ett professionellt bemötande för de barn och ungdomar som behöver kostbehandling och kostrådgivning på grund av olika sjukdomar.

Vi har patientmottagning de flesta vardagar i veckan och träffar även barn och ungdomar som vårdas på sjukhuset. Dietistmottagningen samarbetar med alla mottagningar, sektioner och avdelningar på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och deltar i den forskning som pågår.

Vi arbetar både med enskild rådgivning och i team tillsammans med olika vårdgivare.

För att komma till dietistmottagningen behövs en remiss från läkare knuten till mottagningar och avdelningar inne på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset."