Headpod

26.03.2021

Headpod® rekommenderas för barn och ungdomar som inte kan hålla huvudet uppe själva på grund av svag nackmuskulatur (låg muskeltonus).

Detta förekommer till exempel vid vissa typer av cerebral pares eller vid sjukdom och syndrom som ger svag nackmuskulatur.

https://maydayaid.se/hjalpmedel/headpod/