Ståskal

16.03.2021

Att stå är bra för balans, huvudkontroll och armkontroll. Ståskal kan därför vara en god hjälp speciellt för barn som utvecklar handmotoriken och ökar sin sociala kontakt med kamrater och omgivning. Att stå är också bra för bland annat skelett, cirkulation, andning och muskler.