Kontaktdagar

26.03.2021

"Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år. 

Du kan ta kontaktdagar när du ska

  • delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation)
  • besöka barnets förskola eller skola
  • medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan.

Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.

Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid."

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/kontaktdagar