Ögonstyrd dator

19.03.2021
Ögonstyrd dator

Har ditt barn svårt att utrycka sig med tal så kan en ögonstyrd dator vara en lösning. Datorn blir personlig och följer barnet. Tobii är ett företag som tillverkar ögonstyrda datorer.


Tobii skriver på sin hemsida: 

"Ögonstyrning, även kallat ögonspårning, är en teknik som används för att avgöra var på en bildskärm någon tittar. Samma teknik kan användas för att styra en dator, istället för att använda ett traditionellt tangentbord med en datormus. Ögonstyrning tillåter individer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar att leva ett rikare och mer självständigt liv. "