Gåstol

16.03.2021
Gåstol

Gåstol används när barnet behöver gåsträning. Habiliteringen kontaktas och hjälper barnet/familjen att prova ut en passande gåstol.