Klinisk genetik

16.03.2021

Om ditt barn är odiagnostiserad så kan Klinisk genetik hjälpa till. 

Såhär skriver Klinisk genetik KI: 

"Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier. Forskargruppen består av fyra team inriktade på olika hematologiska maligniteter, framför allt kronisk lymfatisk leukemi och lymfom, pediatrisk akut lymfatisk leukemi, metabola bensjukdomar, samt cancergenetik."