Ledsagarservice

25.03.2021

Om du har ett barn med funktionsnedsättning och barnet behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet kan ni beviljas ledsagning.

Ledsagarservice ska fungerar som ett personligt stöd.

Man kan beviljas ledsagning ett par timmar för att till exempel:

  • ta dig till eller delta i aktiviteter
  • åka till behandlingar/sjukhus
  • gå promenader
  • besöka anhöriga eller vänner

Ditt barn kan beviljas ledsagning vid ett specifikt tillfälle, till exempel utflyktsmål och resor.