Mollii suit

16.02.2022

Mer specifikt använder dräkten en fysiologisk reflexmekanism som kallas reciprok inhibering: Genom att skicka en elektrisk signal till en antagonistisk muskel slappnar den spastiska muskeln sedan av. Denna neuromodulerande stimulering är icke-invasiv och icke-farmakologisk och har begränsade biverkningar jämfört med andra kända invasiva eller farmakologiska behandlingar för spasticitet. Positiva effekter har observerats i kliniska studier på rörelseomfång, balans, hand- och armfunktioner samt gång.