Sinnesstimulering

19.03.2021

I Stockholm finns ett sinnecenter för funktionshindrade barn. En av avdelningarna heter Korallen och är en behandlande verksamhet för barn 0-12 år. De erbjuder sinnesstimulering till barn med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning. 

Deras andra avdelning heter Lagunen och är en behandlande verksamhet som erbjuder sinnesstimulering inom habiliteringens målgrupper. Lagunen vänder sig till ungdomar och vuxna 13 år och uppåt, med omfattande kognitiva svårigheter, främst i kombination med rörelsenedsättning.