Nacka HI

30.03.2021
https://www.nackahi.se/informationomforeningen/
https://www.nackahi.se/informationomforeningen/

Idrott från BREDD till ELIT

Nacka HI ska bedriva verksamhet inom tävling, träning och läger
Våra idrottare ska erbjudas samma möjligheter att idrotta, skapa förutsättning för individen att utvecklas i sin idrott och stimulera till ett aktivt och hälsosamt liv
Förutom glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat självförtroende och kamratskap.