Bilstöd

16.03.2021

Du kan få bilstöd om du har ett barn med funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta sig eller åka kollektivt tillsammans med dig. Bilstödet består av flera olika bidrag för att du ska kunna köpa eller anpassa en bil efter barnets behov. Se gärna: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/om_ditt_barn_har_en_funktionsnedsattning/bilstod