Avlösarservice i hemmet

16.03.2021

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stödet från en avlösare kan  frigöra tid för er själva/familjen. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg. Avlösningen bygger på din och din familjs behov och önskemål.  

Du kan få avlösarservice varje vecka eller i enstaka situationer på dagtid, kvällar, nätter eller helger. Om du behöver avlösare men behöver komma hemifrån kan du istället ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Du eller din familj kan ha egna förslag på vem som ska vara avlösare, med det bör inte vara en nära familjemedlem eller nära släkting. Det är du som tillsammans med din avlösare bokar in avlösningen de timmar du är beviljad per månad. Du har stort inflytande på vem som ska vara din avlösare.