ParaMe

09.04.2021
https://para-me.se/
https://para-me.se/

ParaMe är en webbplats av Parasport Sverige som informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport.

ParaMe ska också ge inspiration och vägledning till ett hälsosamt liv.

Vi arbetar löpande med att ta in fler föreningar från hela landet. Alla föreningar som kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att registrera sig i ParaMe. Föreningen behöver nödvändigtvis inte ha en specifik verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Registreringen är kostnadsfri och medlemskap i Svenska Parasportförbundet krävs ej.