Syncentral

25.03.2021

Om synen är dålig eller du som förälder misstänker synnedsättning på ditt barn så kontakta ditt barns läkare. Har barnet så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text med glasögon och god belysning, har svårigheter att orientera och förflytta sig med synens hjälp eller har svårigheter i det dagliga livet? Då kan du be en ögonläkare undersöka om barnet har rätt att få hjälp av Syncentralen. Vad instanserna heter i alla regioner är såklart olika. I Stockholm heter en St Görans ögonsjukhus.