Bostadsanpassning

16.03.2021

Samhället kan hjälpa till med en bostadsanpassning för ditt barn. Habiliteringen blir inkopplad och någon av deras anställda kan bedöma ifall en bostadsanpassning är lämplig. Habiliteringen skickar sedan beställningen till utföraren.