Insatser som går via kommun och FK


Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva ditt liv på dina villkor. Så självständigt som möjligt. Du kan själv leta upp ett assistansbolag och ta...

Avlösarservice i hemmet är till för dig med en funktionsnedsättning och/eller för dina familjemedlemmar. Stödet från en avlösare kan frigöra tid för er själva/familjen. En avlösare hjälper dig med personlig omvårdnad, tillsyn, stöd med mat, umgås med dig och hittar på roliga saker med dig när din familj är iväg. Avlösningen bygger på din och din...