Insatser som går via kommun och FK


"Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Korttidsboende

16.03.2021

Ett korttidsboende kan ibland bli aktuellt om familjen önskar avlastning/återhämtning ifrån den vanliga livssituationen. Vanligaste är att man ansöker om en helg i månaden alternativt varannan helg. På ett korttidsboende/korttidsvistelse sover barnet över tillsammans med andra barn med funktionshinder. Barnet blir erbjuden ett eget rum. Vissa...